Home | Tin tức | Tin tức và sự kiện
Trong tháng 6 năm 2015 vừa qua Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thiết bị công nghệ HTC đã tổ chức họp cổ đông thường niên để báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014, báo cáo thường niên năm 2014, mục tiêu phát triển năm 2015. Sau đây là một số hình ảnh của cuộc họp cổ đông thường niên vừa qua


Công tác chuẩn bị